Skip Navigation Links

מוצרים

מוצרים   

מחבר GRP

צינורות GRP המיוצרים במפעל פיברטק מחוברים בניהם על ידי מחבר GRP המיוצר אף הוא במפעל.

המחבר הינו מחבר חופשי המיוצר מפוליאסטר משורין בסיבי זכוכית ומודבק באופן כימי לאטם גומי מ- EPDM לכל רוחב המחבר. המחבר מתאים לכל דרגות לחץ העבודה עמיד ללחץ מקסימלי של 32 אטמוספירות וכן לוואקום מלא.

המחבר מאפשר חיבור בסטייה זוויתית. הסטייה זוויתית מותרת:

קוטר צינור סטייה במעלות צלזיוס
  • בין 300 ל- 600 מ"מ 2.0 מעלות צלזיוס.
  • בין 650 ל- 1000 מ"מ 1.5 מעלות צלזיוס.
  • בין 1100 ל- 1500 מ"מ 1.0 מעלות צלזיוס.
  • בין 1600 מ"מ ומעלה 0.5 מעלות צלזיוס.

המחברים מיוצרים ונבדקים בהתאם לתקנים האמריקאים - תקןASTM D 4161.

חומרי עזר   

תמונות   

חדשות   מחבר GRP

צינורות GRP המיוצרים במפעל פיברטק מחוברים בניהם על ידי מחבר GRP המיוצר אף הוא במפעל.

המחבר הינו מחבר חופשי המיוצר מפוליאסטר משורין בסיבי זכוכית ומודבק באופן כימי לאטם גומי מ- EPDM לכל רוחב המחבר. המחבר מתאים לכל דרגות לחץ העבודה עמיד ללחץ מקסימלי של 32 אטמוספירות וכן לוואקום מלא.

המחבר מאפשר חיבור בסטייה זוויתית. הסטייה זוויתית מותרת:

קוטר צינור סטייה במעלות צלזיוס
  • בין 300 ל- 600 מ"מ 2.0 מעלות צלזיוס.
  • בין 650 ל- 1000 מ"מ 1.5 מעלות צלזיוס.
  • בין 1100 ל- 1500 מ"מ 1.0 מעלות צלזיוס.
  • בין 1600 מ"מ ומעלה 0.5 מעלות צלזיוס.

המחברים מיוצרים ונבדקים בהתאם לתקנים האמריקאים - תקןASTM D 4161.