Skip Navigation Links

מוצרים

מוצרים   

צינורות גלישה

פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה ביצור צינורות גלישה למאגרים ולבריכות עפ"י תקן מקורות ואו כל פרט עפ"י צורכי התכנון והפרויקט.תמונות   

חדשות   צינורות גלישה

חומרי עזר

    צינורות גלישה

    פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה ביצור צינורות גלישה למאגרים ולבריכות עפ"י תקן מקורות ואו כל פרט עפ"י צורכי התכנון והפרויקט.